دانلود پاورپوینت معرفی وتجزیه وتحلیل ماموریت واستراتژیها - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت معرفی وتجزیه وتحلیل ماموریت واستراتژیها - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت معرفی وتجزیه وتحلیل ماموریت واستراتژیها - 9 اسلاید

 

 

 

 

 

5)توجه به بقا رشد وسود آوری

 

  در بیانیه ماموریت شرکت هیچ اشاره ای به برنامه ها وروند های که منجر به سوداوری بشود نشده است

 

6)فلسفه

درماموریت شرکت حمایت از زنان وگروههای اقلیت بعنوان ارزش های شرکت نام برده شده است

 

 7)ویژگی ممتاز

در ماموریت شرکت یکپارچکی برنامه های خرید  را میتوان بعنوان مزیت رقابتی در نظر گرفت

 

8)توجه به تصور مردم

 در بیانیه ماموریت شرکت میتوان حمایت از زنان وگروههای اقلیت رادر راستای ایجاد تصویر ذهنی مثبت ازشرکت وفعالیتهای ان در نظر گرفت

9)توجه به کارکنان

مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: